Термінал консультативних послуг

Працівник Центру Консультує з питань: Замовити консультацію

Алла Поліщук, директор Центру, освітній експерт ДСЯ

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 2. Формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проведення самооцінювання діяльності закладу.
 3. Організації системи методичної роботи з педагогічними працівниками у закладі освіти.
 4. Розроблення документів закладу загальної середньої освіти.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

polishchuk.alla.sl@gmail.com

Олег Ставінський,  консультант Центру

 1. Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів освітніх галузей “Суспільствознавсто”, “Математика”.
 2. Розроблення документів закладу загальної середньої освіти.
 3. Організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти.
 4. Впровадження компетентнісного підходів до навчання здобувачів освіти.
 5. Організації педагогічної діяльності, спрямованої на всебічний розвиток зобувачів освіти.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

mvooleg@gmail.com

Антоніна Степанюк, консультант Центру

 1. Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів освітньої галузі «Мови і літератури».
 2. Впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти.
 3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 4. Впровадження нових освітніх технологій.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

oleg.slavuta1@gmail.com

Жанна Перуцька, консультант Центру

 1. Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура», «Мистецтво», предмету «Захист України», педагогічних працівників позашкільної освіти.
 2. Розроблення документів закладу позашкільної освіти.
 3. Розроблення документів закладу загальної середньої освіти з питань виховної роботи.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

zhanna.perucka@gmail.com

Світлана Кмитюк, консультант Центру

 1. Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів освітніх галузей «Природознавство», «Технології».
 2. Впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти.
 3. Впровадження нових освітніх технологій.
 4. Організаціії освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

svitlanakmytyuk@gmail.com

Олена Ящура, консультант Центру

 1. Планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогів початкової та дошкільної  освіти.
 2. Розроблення документів закладу дошкільної освіти.
 3. Проведення супервізії.
 4. Впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

olenaasura@gmail.com

Тетяна Нечипорук, психолог Центру

 1. Особистісного зростання педагога.
 2. Розвитку  психологічної готовності до змін та інноваційної діяльності.
 3. Професійної обізнаності педагогічних працівників у психологічних категоріях, поняттях, особливостях педагогічної взаємодії.
 4. Розвитку емоційно-етичної компетентності.
 5. Готовності вчителя до інклюзивного навчання.
 6. Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам щодо професійних та особистісних проблем.
 7. Допомагає у професійній реабілітації у разі довготривалої перерви у професійній діяльності.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

psiholog.slavuta@gmail.com