Освіта впродовж життя

Науково-практична конференція «Проектування індивідуальної траєкторії  професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя»